Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Badania okresowe i dodatkowe dotyczące pojazdów:

  • motocykli i motorowerów

  • osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
    dostawczych
  • autobusów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
  • ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
  • ciągników roboczych
  • przyczep i naczep
  • pojazdów przystosowanych do zasilania gazem